đã ca ngợi thành tích của Saemaul Undong trong ngày này

TULAR:
nhưng một số nhà lập pháp đã bày tỏ ý định tham dự

thành viên của Đảng Hàn Quốc Tự do

TULAR:
cựu nghị sĩ Jeong đã để lại lời nhắn ủng hộ trên Facebook rằng:

phương tiện truyền thông địa phương và phương tiện truyền thông mới của nước ngoài

TULAR:
và biểu hiện tốt nhất của phần đó là tuyên bố rằng 'sự an toàn và tương lai tươi sáng của chúng ta phải được đảm bảo

“Không cần phải hành động để đóng hoặc thu hẹp các lựa chọn trong tương lai

TULAR:
có khả năng một cuộc cải tổ nội các

cùng với những người thuyết trình là Chủ tịch Kim Jong-min

TULAR:
Ông cho rằng để nền kinh tế cùng tồn tại

Thật vô trách nhiệm khi gây nghi ngờ trước mặt các bạn”

TULAR:
động lực thúc đẩy sự phát triển của Hàn Quốc